ΦΕΚ 1320/Β/13.04.2020

  • 14 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21243/554

Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση τμημάτων γης για την τοποθέτηση του συστήματος καθοδικής προστασίας του αγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.(1)

Επιστροφή