ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21240/552

Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς τη χωροθέτηση τμημάτων γης για την τοποθέτηση του συστήματος καθοδικής προστασίας του αγωγού στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.(2)

Επιστροφή