ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/29.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 29-00-17

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας «Καπνικός Σταθμός» του Δήμου Κατερίνης (Ν. Πιερίας).(1)

Επιστροφή