ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020

  • 15 Απριλίου 2020

Απόφ. 22766/09-04-2020

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».(1)

Επιστροφή