ΦΕΚ 1466/Β/16.04.2020

  • 16 Απριλίου 2020

Απόφ. 9192 ΕΞ 2020

Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.(2)

Επιστροφή