ΦΕΚ 1425/Β/15.04.2020

  • 16 Απριλίου 2020

Απόφ. 195

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/4/2020.(2)

Επιστροφή