ΦΕΚ 145/Δ/31.03.2020

  • 01 Απριλίου 2020

Απόφ. 2186/21502

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής παραλίας, στη θέση “Σιγουρτά” της Τ.Κ Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας .(1)

Επιστροφή