ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/30.11.2016

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/33168/29691/4341

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διωρόφου κτηρίου επί της οδού Ταξιαρχών 23 στο Δήμο Τρίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Σταματοπούλου Ηλέκτρας - Ελένης, Κυρκιντάνου - Βαλσαμάκη Χαραλαμπίας και Κυρκιντάνου -Μπούμπαλου Ουρανίας.(2)

Επιστροφή