ΦΕΚ 1098/Β/31.03.2020

  • 01 Απριλίου 2020

Απόφ. 1553/31715

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.(2)

Επιστροφή