ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 02 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/41141/5003/349/117

Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφης κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Παπαεωργίου Λεωνίδα, που χωροθετείται εντός του οικισμού Λεωνιδίου, Δ.Ε. Λεωνιδίου, Δήμου Νοτίου Κυνουρίας Αρκαδίας.(2)

Επιστροφή