ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 02 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/88089/10654/734/254

Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφης κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευγενίας και Φωτεινής Σφέτσιου, (πρώην οικία Γώγου Καλαμίδα), που χωροθετείται εντός του οικισμού Αμαλιάπολη - Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή