ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 02 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722952/76906/5560/1826

Χαρακτηρισμός ως νεωτέρου μνημείου του διώροφου κτηρίου με ημιυπόγειο και δώμα χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασίου και Δημητρίου Αλεξανδρίδη, επί της οδού Ερεσού 40, Δήμου Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.(3)

Επιστροφή