ΦΕΚ 149/Δ/03.04.2020

  • 03 Απριλίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/13637/191

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Κ.Χ.2010, στην περιοχή «Εγλυκάδα», σε συμμόρφωση στην 34/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στη συνιδιοκτησία των Δημητρίου, Σωτηρίου και Αικατερίνης Βασιλειάδη και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό τμήματος των υπόψη χώρων ως Ο.Τ., κ.λπ..(3)

Επιστροφή