ΦΕΚ 890/Β/17.03.2020

  • 17 Μαρτίου 2020

Απόφ. 26886

Τροποποίηση της 95839/19753/16.11.2011 (Β΄ 2744) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαβρύτων.(2)

Επιστροφή