ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 53965

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΜΑΥΡΑΜΠΕΛΗ - ΆΒΔΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Πιπέρη Ιωσήφ.(2)

Επιστροφή