ΦΕΚ 889/Β/17.03.2020

  • 18 Μαρτίου 2020

Απόφ. 1680

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.(1)

Επιστροφή