ΦΕΚ 886/Β/17.03.2020

  • 18 Μαρτίου 2020

Απόφ. 2677/25710

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.(3)

Επιστροφή