ΦΕΚ 935/Β/19.03.2020

  • 20 Μαρτίου 2020

Απόφ. 2881

Χαρακτηρισμός ως απόρρητης της σύμβασης ανάπτυξης, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων ελέγχου της πρόσβασης σε δομές υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης προσφύγων και μεταναστών. (1)

Επιστροφή