ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/05.09.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 53668

Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία Ζώνη Λιμένα στη νήσο Αρκοί του Δήμου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή