ΦΕΚ 971/Β/21.03.2020

  • 23 Μαρτίου 2020

Απόφ. 25276

Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.(1)

Επιστροφή