ΦΕΚ 1022/Β/24.03.2020

  • 24 Μαρτίου 2020

Απόφ. 20319

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (1)

Επιστροφή