ΦΕΚ 1018/Β/24.03.2020

  • 24 Μαρτίου 2020

Απόφ. 5052

Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι.(1)

Επιστροφή