ΦΕΚ 1044/Β/26.03.2020

  • 26 Μαρτίου 2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή