ΦΕΚ 1025/Β/26.03.2020

  • 26 Μαρτίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ64/10707/2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση των μελετών του έργου: «Προστασία από την διάβρωση της ακτής Πλατύ Γιαλού της Νήσου Σίφνου».(3)

Επιστροφή