ΦΕΚ 1050/Β/27.03.2020

  • 27 Μαρτίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/14097/2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Γιαννούλη και Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο Λιμάνι Σουβάλας».(3)

Επιστροφή