ΦΕΚ 1049/Β/27.03.2020

  • 27 Μαρτίου 2020

Απόφ. 1254/2019

Έγκριση ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά για τo έτος 2017.(1)

Επιστροφή