ΦΕΚ 538/Β/20.02.2020

  • 21 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 22478/5385

Τροποποίηση της 162006/40269/11-06-2019 (ΦΕΚ 2935/Β΄/12-7-2019) απόφασης «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του άρθρου 27 του ν.4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».(1)

Επιστροφή