ΦΕΚ 90/Α/03.05.2020

  • 04 Μαΐου 2020

Απόφ. Π.Ν.Π.

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.(1)

Επιστροφή