ΦΕΚ 127/Δ/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ.9-3-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ397 της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά (Ν. Θεσσαλονίκης) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή