ΦΕΚ 126/Δ/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ.6-3-20

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β΄ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας, με επωνυμία ΗΛΙΟΘΕΑ Α.Ε., στη θέση Πλατύβολα και Ξυ Κεφάλι περιοχής Ελιάς, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, Δήμου Χερσονήσου (Νομού Ηρακλείου).(1)

Επιστροφή