ΦΕΚ 265/Δ/22.08.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 186110

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη περιοχή «ΣΑΝΙ» Δ.Ε. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή