ΦΕΚ 3288/Β/11.09.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 10697/413

Αποκατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV & ΕΛΕΥΣΙΝΑ V.(2)

Επιστροφή