ΦΕΚ 90/Δ/28.02.2020

  • 03 Μαρτίου 2020

Απόφ. 7196/661

Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή