ΦΕΚ 90/Δ/28.02.2020

  • 03 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/675661/71540/5195/1695

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου φερομένης ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.(1)

Επιστροφή