ΦΕΚ 101/Δ/05.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 24-2-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιώς (Ν. Αττικής) για την έγκριση πεζοδρόμων.(1)

Επιστροφή