ΦΕΚ 99/Δ/05.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/586762/419022/11847/4870

Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης: α) αρχαιολογικού χώρου Ελληνοκαμάρας – ΒΔ ακτής νήσου Κάσου, β) αρχαιολογικού χώρου Πολιού – Παναγιάς – Εμπορειού νήσου Κάσου, γ) αρχαιολογικού χώρου Χελάτρου νήσου Κάσου και δ) αρχαιολογικού χώρου νησίδας Αρμάθια, Δήμου Κάσου, Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή