ΦΕΚ 97/Δ/05.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. 22191

I. Καθορισμός για πρώτη φορά του ορίου πα- ραλίας και επανακαθορισμός του ορίου αιγιαλού, στη θέση “Μπάρες Καλυβών” ή “Αγιομαμίτικα”, της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής. II. Μερικός επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση “Καλύβες” Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής. III. Μερικός επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη θέση “Τσαΐρι” Αγίου Μάμαντος, του Δήμου Νέας Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή