ΦΕΚ 87/Δ/26.02.2020

  • 27 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 7445/19

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των παραδοσιακών χρήσεων του αλευρόμυλου, της νεροτριβής και του μαντανιού και του συνολικού συγκροτήματος με τα κτίσματα και τον περιβάλλοντα χώρο, το σύστημα υδροδότησης, τον περίβολο και τις κατασκευές πρόσβασης, καθώς και του μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού in situ, του νερόμυλου, του Αγίου Γερμανού Πρεσπών, φερομένου ως ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με φερόμενη παραχώρηση χρήσης στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτού.(1)

Επιστροφή