ΦΕΚ 128/Δ/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ.6-3-2020

Τροποποίηση του από 03-06-1999 π.δ. «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου (Ν. Αργολίδας)» (Δ΄ 396).(2)

Επιστροφή