ΦΕΚ 128/Δ/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 10-3-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Νομού Αττικής στο Ο.Τ. 191/Τ.27 με άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και έγκριση πεζοδρόμου.(1)

Επιστροφή