ΦΕΚ 100/Δ/05.03.2020

  • 05 Μαρτίου 2020

Απόφ. Π.Δ.24-2-20

Επανέγκριση των ορίων, των όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού «Πηγιανός Κάμπος» Τοπικής Κοινότητας Πηγής, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης). (1)

Επιστροφή