ΦΕΚ 3271/Β/24.07.2017

  • 20 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179353

Διόρθωση της οικ.170381/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή