ΦΕΚ 791/Β/11.03.2020

  • 11 Μαρτίου 2020

Απόφ. 183048

Εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4662/2020 (1ΕΚ 27/τ.Α’).(2)

Επιστροφή