ΦΕΚ 794/Β/12.03.2020

  • 12 Μαρτίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ78/15134/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμού Ψαρών».(4)

Επιστροφή