ΦΕΚ 794/Β/12.03.2020

  • 12 Μαρτίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/15120/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου.(3)

Επιστροφή