ΦΕΚ 849/Β/13.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. 170

Έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πενήντα δύο (52) εβδομάδων στις 13/3/2020 μέσω δημόσιας εγγραφής.(2)

Επιστροφή