ΦΕΚ 847/Β/13.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή