ΦΕΚ 814/Β/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. 17265

Έγκριση της αριθμ. 186/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιστροφή