ΦΕΚ 779/Β/10.03.2020

  • 10 Μαρτίου 2020

Απόφ. Δ 11/οικ.10643/359

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.(1)

Επιστροφή