ΦΕΚ 646/Β/27.02.2020

  • 28 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 23410

Τροποποίηση της 21141/18.2.2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή